Vitaal Bewegen – MBvO

Vitaal Bewegen richt zich op senioren die zelfstandig of in een zorgcentrum wonen. Er is ook aandacht voor groepen als allochtonen, chronisch zieken en verstandelijk gehandicapten.

Vitaal Bewegen /MBvO – Meer Bewegen voor Ouderen organiseert beweegactiviteiten gericht op preventie van zorg, op sociale contactvorming en plezier in bewegen. Senioren Sport (zoals Vitaal Bewegen) activiteiten vinden ook vaak plaats in buurtcentra en worden in veel gevallen aangeboden door welzijnsorganisaties.

U bent nooit te oud om te bewegen.

Meer Bewegen voor Ouderen – MBvO – is een verzamelnaam voor diverse bewegingsactiviteiten voor 55-plussers, met gebruikmaking van speciaal opgeleide leerkrachten.
Het is een actueel bewegingsaanbod voor al die ouderen die zo lang mogelijk bewegelijk in het leven willen blijven staan en die uitgedaagd willen worden al hun potenties daartoe aan te spreken.

Hier wordt speciaal ingegaan op de bewegingslessen.

De bewegingslessen spelen in op de verschillende aspecten van het ouder worden. Daarbij staat niet de activiteit centraal, maar de deelnemer. Ook bij de chronisch zieke deelnemer of bij mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, gaat het in de lessen om het aanspreken van juist de mogelijkheden die men heeft.

De lessen zijn gericht op:
– behoud van de bewegelijkheid
– balans
– spier(ont)spanning
– coördinatie
– alert zijn, reactie, anticiperen, geheugen
– oriëntatie in de ruimte
– leuke en gevariëerde oefeningen, ook met diverse materialen
– bewegen met/op muziek
– verbetering van de fitheid
– sociaal contact en bewegingsplezier

De nadruk ligt op samen actief zijn, ieder met zijn/haar eigen mogelijkheden en eigen tempo; samen ontspannen bewegen.