Geïntegreerd Lichaamswerk

Hoe beweging, stem en aanraking helend werken op lichaam en geest:

“Door middel van ‘Hands-On’ stem je je af op het lichaam en op de beweging die voelbaar is onder je handen.
Op een heel subtiele manier probeer je vervolgens die beweging positief te beïnvloeden. Hierbij gebruik je ook je stem als instrument om vastgezette patronen in het lichaam los te trillen. Zo probeer je het oude (minder gezonde) patroon, bijvoorbeeld een ingevallen borstkas, vrij te maken door eerst zacht mee te bewegen in het patroon. Dan probeer je dmv ademhaling en klank de beweging ruimer en vollediger te maken, om zo het lichaam aan te sporen tot een natuurlijke correctie.

Op deze manier wordt ook gevoeld naar de organen en naar de beweging (vibratie-vloeiendheid) ervan. In de ‘organ rebalancing’ therapie worden de afzonderlijke organen dmv de aanraking positief beinvloed. Je leert zo drie-dimensionaal voelen, waarbij het geraamte onze kapstok is, met onze wervelkolom als steunpilaar.

Onze spieren, bindweefsel, en alle vloeistofsystemen (bloed, cranio-sacraal vloeistof, lymfe, intracellulair, etc) ondersteunen dit. Lichaamswerk maakt je meer bewust van je houding en waar je spanning vasthoudt; het versterkt het contact met je lichaam.

Aldus Patricia Bardi: Zo leer ik mensen opnieuw kijken en voelen naar hun manier van bewegen, om de oude bewegingspatronen en spanningsreacties van het lichaam te ontdekken en te herkennen. Pas dan kunnen spanningen zich ontladen en kan onze energie vrij gaan stromen, waardoor fysieke klachten kunnen oplossen.

Active breath is hierbij – naast de aanraking en het stemgebruik – een belangrijk middel om  in contact met ons lichaam te komen. Door beweging en adem te combineren, en door de beweging te herhalen wordt het lichaam soepeler én raak je steeds meer aanwezig in je eigen lichaam.

In de integratiefase, waarbij we ook leren onze stemkwaliteiten in te zetten, brengen we alle facetten samen, om van het alledaagse patroon tot een expressief patroon te komen, zodat we weer vitaal, oorspronkelijk en creatief kunnen worden.”

Geïntegreerd Lichaamswerk is bedoeld voor een ieder zonder klachten die bewust met lichaam, geest en ziel wil omgaan; en bedoeld voor wie benieuwd is naar dieper liggende oorzaken van klachten en met ook eigen inzet naar oplossingen wil zoeken.

.
Uit een interview met Patricia Bardi in VNT-nieuws door Els Looman (VNT: Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten). Patricia Bardi geeft deze professionele training Vocal Dance & Vital Movement Integration (VMI) in Amsterdam: http://www.patriciabardi.com  –  Cisca van der Straaten is door haar opgeleid (2002-2007); heeft haar opleiding afgerond. De opleiding is geaccrediteerd door ISMETA – International Somatic Movement and Therapy Association.